Друк

Якість

Управління якістю і політика в області якості

Випуск продукції, якість і працездатність якої знаходяться на одному рівні з провідними зарубіжними виробниками, що підтверджується стендовими випробуваннями серійних зразків у лабораторії відомого німецького виробника сальників - компанії КAСО, є запорукою успішної роботи заводу в умовах відкритого ринку.

Перевірка якості продукції

Якість манжет перевіряється на всіх етапах виготовлення в випробувальної лабораторії підприємства, яка забезпечує перевірку всього комплексу показників, встановлених ГОСТ 8752-79.

Управління якістю за ISO 9001

Підприємство забезпечує функціонування системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

Політика в області якості

Отримання конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок надання продукції і послуг високої якості, що задовольняють вимогам та очікуванням замовників, є стратегічною метою діяльності нашого підприємства. Ця стратегія втілюється в життя керівництвом підприємства через формування та реалізацію політики у сфері якості. Політика в сфері якості є однією з основних складових загальної політики підприємства.

Інструментом реалізації політики у сфері якості є створення, документальне оформлення, впровадження, підтримання в робочому стані системи управління якістю і постійне підвищення її результативності відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001 і відповідних йому національних стандартів. Така система створює передумови для застосування сучасних методів організації, заснованих на процесному поході, використанні передових технологій, нових матеріалів і прогресивного обладнання. Взаємовигідні відносини з постачальниками та іншими зацікавленими сторонами формують умови для сталого зростання.

Продукція, що випускається є результатом колективної праці, тому залучення персоналу підприємства в діяльність, пов'язану з управлінням якістю, розуміння всіма співробітниками важливості виконуваної ними роботи і внеску кожного в досягнення цілей якості є однією з умов реалізації цієї політики. Співробітники підприємства в межах своєї компетенції відстежують процеси формування якості і вживають необхідних заходів для запобігання виникненню невідповідностей і дефектів. З метою поширення і розуміння цієї політики співробітниками підприємства, вона підлягає обов'язковому розміщенню у всіх структурних підрозділах підприємства.

Якість

cert 60Система якості сертифікована по ISO 9001: 2015 (УкрСЕПРО), сертифікат № UA 8O072.13956473.1-2020, виданий 28/12/2020, дійсний до 27/12/2023